Tam Metin Kitabı Yayınlandı
 
Kongre Programı İçin Tıklayınız. 
 
 
 
 
Bildiri gönderimi online katılımcılar için son tarih 17 Ekim 2021 tarihidir.

 
Çevrimiçi Katılım Bilgileri
Microsoft Teams Kayıt ve Kullanım Klavuzu için tıklayınız...

Not: 

  1. Sunumlar için araştırmacıların mail adreslerine katılım linkleri gönderilecektir.
  2. İzleyici katılımı için bilgiler web sayfamız ve sosyal ağlar aracılığı ile paylaşılacaktır. 
 

Değerli Eğitim Araştırmacıları;
 
27 - 30 Ekim 2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması
"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Büyük Veri ve Veri Analitiği" olarak belirlenmiştir. Ondördüncüsünü düzenleyecek olduğumuz kongremiz Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile gerçekleştirilecektir.

 
XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.

 
- AB Eğitim Programları
- Çevre Eğitimi
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
- Karakter, Değerler ve Sevgi Eğitimi
- Din Eğitimi
- Eğitim Felsefesi
- Eğitim Politikaları
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitim Psikolojisi
- Eğitim Sosyolojisi
- Eğitim Tarihi
- Eğitim Teknolojisi
- Eğitim Yönetimi
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Fen Bilimleri Eğitimi
- Güzel Sanatlar Eğitimi
- Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
- İlköğretim
- Matematik Eğitimi
- Mesleki ve Teknik Eğitim
- Mühendislik Eğitimi
- Okul Öncesi Eğitimi
- Öğretmen Yetiştirme
- Özel Eğitim
- Sağlık Eğitimi
- Sosyal Bilimler Eğitimi
- Spor Bilimleri Eğitimi
- Türkçe Eğitimi
- Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
- Yabancı Diller Eğitimi
- Yükseköğretim
 
Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 

 
 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini artırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri yakından takip etmeleri için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yönelik hazırlanan ve ekte sunulan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi" için tıklayınız…